Thủ tướng Chính phủ: Phải đảm bảo an ninh lương thực trong mọi tình huống

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị về tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/BCT của Bộ Chính trị về vấn đề an ninh lương thực quốc gia đến năm 2020. Định hướng thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh yêu cầu phải đảm bảo an ninh lương thực vững chắc trong mọi tình huống.

Tại Hội nghị, Thủ tướng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như khâu liên kết chuỗi sản xuất gắn với vùng sản xuất, chế biến, tổ chức thị trường trên hầu hết các ngành hàng còn yếu.

Năng suất lao động trong ngành nông nghiệp còn thấp do quy mô sản xuất còn nhỏ, manh mún. Tỷ lệ ứng dụng tự động hóa, cơ giới hóa còn thấp, làm cho giá thành cao dẫn đến khó cạnh tranh.

Thủ tướng Chính phủ cho rằng việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là quan điểm đúng đắn nhằm huy động nguồn lực toàn xã hội, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, các khâu quan trọng vẫn phải do Nhà nước quản lý để điều hành hiệu quả nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đồng thời nâng cao năng lực ứng phó khi có biến động xảy ra.

Về định hướng trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh yêu cầu phải đảm bảo an ninh lương thực vững chắc trong mọi tình huống. Trong đó giải pháp cụ thể là phải đảm bảo diện tích trồng lúa, duy trì sản lượng lương thực hằng năm, đồng thời tăng cường khả năng dự trữ. Bên cạnh đó, cần thay đổi nhận thức về ngành nông nghiệp từ vai trò an sinh, đủ ăn… thành một lợi thế đặc thù, cạnh tranh cao trong phát triển kinh tế, hội nhập.