Ký kết giao ước đảm bảo an ninh nông thôn

Vào chiều ngày 12/4 vừa qua, Đoàn Thanh niên Thường Tín phối hợp cùng ĐTN xã Vân Tảo, Công an quận Cầu Giấy, Phòng hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát, Phòng hồ sơ an ninh, Trại tạm giam số 2 CATP Hà Nội tổ chức Lễ ký kết giao ước phối hợp để đảm bảo an ninh nông thôn trên địa bàn huyện Thường Tín, giai đoạn 2018-2019.

Ký kết giao ước đảm bảo an ninh nông thôn

Theo đó, thanh niên tham gia đảm bảo an ninh nông thôn giữa các đơn vị sẽ được nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô trong công cuộc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong bối cảnh xã hội phát triển hiện nay. Ngoài ra còn góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc và phục vụ thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện hiện nay.

Thông qua giao ước là cơ hội để tăng cường sự gắn kết, thống nhất giữa các tổ chức cơ sở Đoàn, đoàn viên thanh niên trong việc phối hợp triển khai các hoạt động chấp hành pháp luật, đấu tranh với các quan điểm sai trái để giữ gìn ANTT, phát triển kinh tế,…Là động lực để các tổ chức cùng nâng cao chất lượng, hiệu qủa phong trào Đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đoàn kết tập hợp thanh niên trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.

Về chương trình cụ thể từ năm 2018-2019, các đơn vị thường xuyên tổ chức xây dựng các công trình thanh niên, phối hợp tuyên truyền mạnh mẽ, sâu rộng về chương trình “Học làm chiến sĩ công án” cho các em thiếu niên 9-15 tuổi được trải nghiệm thực tế cuộc sống của những chiến sĩ công an.