79% doanh nghiệp Đông Nam Á chú trọng đầu tư cải thiện an ninh mạng

Khảo sát mới nhất do Kaspersky thực hiện cho thấy nhiều doanh nghiệp ở khu vực Đông Nam Á đang để lộ nhiều lỗ hổng bảo mật khiến chủ doanh nghiệp tăng cường chú trọng đầu tư vào cải thiện an ninh mạng.

Khảo sát của Kaspersky cho thấy 79% doanh nghiệp tại khu vực Đông Nam Á xác nhận sẽ tiến hành tăng cường bảo mật công nghệ thông tin bất kể việc có thu lại được lợi nhuận hay không.

Kết quả phỏng vấn lãnh đạo các doanh nghiệp kinh doanh công nghệ thông tin trên thế giới, bao gồm khoảng 300 doanh nghiệp tại khu vực Đông Nam Á, cho thấy 96% các máy trạm tại khu vực này đã được trang bị các giải pháp bảo mật điểm cuối, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ trung bình toàn cầu là 87% và của khu vực châu Á Thái Bình Dương là 92%.

Khảo sát này cũng cho thấy, hơn 10% giải pháp bảo mật đang được các doanh nghiệp lớn tại khu vực sử dụng là phần mềm miễn phí; trong khi 19,5% doanh nghiệp cho biết đang sử dụng các giải pháp dành cho gia đình.

Về yếu tố nhân lực lĩnh vực công nghệ thông tin, 39,8% doanh nghiệp ở khu vực Đông Nam Á có từ 2 – 9 nhân viên công nghệ thông tin và 6,7% doanh nghiệp cho rằng chỉ cần 1 nhân viên công nghệ thông tin là đủ để vận hành toàn bộ hoạt động an ninh mạng của doanh nghiệp. Ngoài ra, khảo sát của Kaspersky cũng cho thấy 78,3% nhân viên bảo mật mạng là chuyên gia công nghệ thông tin nội bộ, 11,7% là nhân viên nội bộ không chuyên và 21,4% nhân viên được thuê ngoài.

Ngoài ra, 42% doanh nghiệp được khảo sát cho biết không nắm chắc về việc triển khai chiến lược hiệu quả để phòng chống những mối đe dọa phức tạp về an ninh mạng.