Quân và dân chung tay góp sức bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Quân và dân chung tay góp sức bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Quân và dân chung tay góp sức bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Trong thời gian qua, lực lượng bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã cùng phối hợp và giúp đỡ đồng bào địa phương trong việc phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Đặc biệt, quân và dân đã cùng hợp tác, phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của tổ quốc.

Thông qua sự nhất của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đơn vị đã giới thiệu 22 cán bộ biên phòng xuống tăng cường cho các xã biên giới giữ chức danh Bí thu, Phó Bí thư Đảng uỷ xã; tham mưu củng cố 9 Đảng bộ cơ sở, 81 chi bộ thôn bản; thành lập mới 25 chi bộ bản…Tính đến hiện tại, 100% xã biên giới có Đảng bộ cơ sở cùng 347 Chi bộ trực thuộc và 2.866 đảng viên, số Đảng viên mới kết nạp là 684.

Bộ đội Biên phòng luôn có sự phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương của các huyện, xã biên giới trong việc xây dựng hệ thống chính trị, giúp dân phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội đồng thời tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai xảy ra.

Song song với đó, đơn vị xây dựng và củng cố hệ thống chính trị thông qua việc cử cán bộ của bộ đội Biên phòng tham gia vào cấp uỷ của các xã biên giới. Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc biệt là các xã biên giới, từ đó tập hợp nhân dân quần chúng ở khu vực biên giới cùng tham gia vào các hoạt động chủ quyền biên giới quốc gia.