Bảo vệ có vai trò quan trọng trong công tác phòng cháy, chữa cháy

Ngày 19/5/2019, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Công điện số 584/CĐ-TTg gửi các cơ quan chức năng trong cả nước về vấn đề tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại địa phương.

Thời gian gần đây, tình hình cháy, nổ diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ cháy lớn chủ yếu tại các đô thị, khu đông dân cư, khu công nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí casino, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, hoạt động sản xuất, kinh doanh, làm ảnh hưởng tới môi trường đầu tư và chất lượng cuộc sống của người dân.

Nhằm nâng cao vai trò, đồng thời phát huy hiệu quả của công tác phòng cháy, chữa cháy, tích cực ngăn chặn, giảm thiểu tối đa số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, nhất là trong điều kiện thời tiết biến đổi khí hậu, nhiệt độ nắng nóng quá cao, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy tập trung huấn luyện hiệu quả các bảo vệ công ty, chung cư, các lãnh đạo chuyên môn trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư,kịp thời phát hiện, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, chủ cơ sở casino và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với công ty, đơn vị cơ sở nào không bảo đảm công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy…

Công ty, chủ casino, khu giải trí nào để xảy ra cháy lớn,ảnh hưởng nghiêm trọng về người và tài sản thì Người quản lý nơi đó chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, các bảo vệ, nhân viên an ninh chịu trách nhiệm trực tiếp tại nơi mình quản lý; tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát ,thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn các vụ cháy, nổ xảy ra; chịu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng hệ thống, thiết bị điện và các chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ; phát huy hiệu quả hoạt động của đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở, chuyên ngành; bảo đảm tối thiểu tiết kiệm kinh phí, chuẩn bị sẵn sàng trang bị phương tiện và các điều kiện cần thiết khác phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy một cách nhanh và hiệu quả nhất.